CHÀO MỪNG 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5
Thứ tư, 18/05/2022 - 03:06|
CHÀO MỪNG 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

gặp mặt - chía tay đ/c: Đào Thị Huyên- nguyên phó hiệu trưởng, đ/c: Hoàng Thị Ngân-Kế toán chuyển đơn vị mới


Tác giả: Nguyễn Thị Châm