CHÀO MỪNG 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5
Thứ tư, 18/05/2022 - 03:03|
CHÀO MỪNG 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

THAM GIA CỔ ĐỘNG BẦU CỬ CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ ĐOÀN VIÊN

Để chào mừng bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021 - 2026. Chi đoàn cùng phối hợp với đoàn xã Thanh Ninh tổ chức cho các đồng chí đoàn viên trong đoàn xã đi cổ động bầu cử